Canada Goose

Canada Goose werd bijna zestig jaar geleden opgericht in een klein magazijn in Toronto en is uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van luxe kleding.

More Canada Goose...

Met tweederde van de ijsberen ter wereld die in Canada wonen, zijn deze dieren een onlosmakelijk onderdeel van dit land. Maar vanwege de klimaatverandering en het afnemende zee-ijs, waarop ijsberen vertrouwen als jachtgebied, wordt hun natuurlijke habitat en hun bestaan bedreigd. Canada Goose is een bedrijf dat verweven is met het iconische karakter van het noordelijke landschap. Wij geloven dat we een verantwoordelijkheid hebben om een toekomst voor ijsberen in het Noordpoolgebied veilig te stellen.

Canada Goose